Fläckvist håravfall

Alopeci (håravfall)

Alopeci areata, som betyder fläckvis håravfall är en av de vanligaste typerna av Alopeci, samt Androgen Alopeci vilket betyder manligt håravfall.

Alopecia areata är en sjukdom där man tappar håret fläckvis. Antingen tappar man det delvis eller också helt. Oftast tappar man håret på huvudet och vanligast är att barn eller unga drabbas.

Runt 60 % av alla med Alopecia areata har debuterat i sin sjukdom före 20 års ålder men man kan få sjukdomen även på äldre dar. I Sverige räknar man med att drygt 100 000 människor har Alopeci areata. Det är inte helt känt vad som orsakar sjukdomen.
Normalt börjar Alopecia areata med att man på relativt kort tid tappar hår fläckvis. Många upptäcker en kal fläck som är ungefär femkronestor på huvudet. Fläcken kan växa till sig snabbt men det kan också ta månader eller år innan den tillväxer. Variationen är stor. Det vanligaste är att man får tillbaka allt hår där fläcken satt efter en tid men att man sedan tappar hår på ett annat ställe. En del patienter med Alopecia areata förlorar allt sitt hår. Dessa utgör dock en minoritet och beräknas utgöra runt 10 procent av alla med Alopecia areata.

Det är inte aktuellt med en hårtransplantation om du har drabbats av denna sjukdom!