Kvinnligt håravfall

Kvinnligt håravfall är ofta relaterat till gener, hormoner och ålder. Andra orsaker kan exempelvis vara medicinering, problem i ämnesomsättningen och brist på järn. Ibland kan även nyblivna mammor förlora mer hår än vad som anses vara normalt.

Kvinnans håravfall drabbar normalt en större yta och är mer diffust jämfört med mannens. Trots det kan kvinnligt håravfall relateras till samma faktorer som hos männen. Gradering och frekvens illustreras i Ludwig-skalan ovan.

Ludwig-skalan är ett användbart verktyg. Men Ilter Clinic vet att varje person har en unik hårsituation. Därför tar vi fram en lösning som är exakt anpassad efter varje individs egna behov och förutsättningar.