Hårtransplantation

Det finns olika typer av av hårtransplantationsmetoder att välja mellan. Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan dessa. De två stora metoderna som oftast nämns är FUE-metoden och STRIP-metoden. Största skillnaderna är priset och hur kirurgen plockar ut hårsäckar från givarområdena.

Hårtransplantationer handlar om mikrokirurgi.
Inom moderna hårtransplantationer går det att uppnå ett mycket naturligt resultat. Med dagens mikrokirurgiska teknik resulterar en hårtransplantation i ett naturligt utseende som bestäms av ”tillgång och efterfrågan” på hårsäckar. Tillgången beror på mängden hårsäckar i givarområdet. Dessa hårsäckar är genetiskt programmerade för att räcka en livstid. Efterfrågan beror på hur stort område du vill täcka genom hårtransplantationen. Vi tar hår från områden där du har högre täthet och transplanterar dessa till de områden där tätheten önskas öka på.

Fakta om hårtransplantation ( ur wikipedia)
Hårtransplantation
innebär att hår transplanteras från ett ställe på huvudet till ett annat. Moderna hårtransplantationsmetoder kan återställa förlorat hår och ersätta eller forma om hårfästet med eget naturligt, växande hår, och behöver inte mer omvårdnad än vanlig tvätt och klippning. Transplantation kan idag göras så bra att det är mycket svårt att se att det rör sig om transplantat.

Hårtransplantation innebär att man avlägsnar hud med permanent hårväxt från t ex bakhuvudet. Vävnaden delas upp i enkla hårsäcksgrupper (1–4 hårsäckar) och större hårsäcksgrupper (3–6 hårsäckar) med hjälp av mikroskop. De små transplantaten placeras sedan på det tunnhåriga området på huvudet varsamt så att befintliga hårsäckar inte skadas.

Metoden med väldigt små hårsäckstransplantat gör det möjligt för kirurger att kan skapa hårväxt som ser väldigt naturlig ut istället för det ojämna utseendet som ofta var resultatet av äldre transplantationer.