Olika metoder

FUE-metoden
FUE (Follicular Unit Extraction) är ett sätt att transplantera hårsäcksgrupper som tas från ett givarområde och flyttas en i taget. Det finns många fördelar med denna metod. Inom en vecka stängs bland annat de små hål som uppstår när hårsäckarna plockas ut, detta utan att lämna ärr. I hela sessioner kan upp till 3 500 hårsäckar eller med andra ord 7 000-9 000 hår transplanteras på en dag. Eftersom inga blödningar, domningar eller ärr uppstår finns inget behov av att vänta mellan sessionerna, vilket är förfarandet i klassisk teknik.
Eftersom alla hårsäckar tas bort ett efter ett av kirurgen blir det dyrare. Dessutom tar det längre tid än andra enklare metoder.

Fördelar med FUE-metoden
Det finns många fördelar med FUE-metoden; riskerna för ärrbildning är liten, infektioner och andra komplikationer är minimala och mer hårsäckar kan plockas ut.
Inget stort ärr i donationsområdet. Det blir ingen “remsa”  av ärr bakom huvudet.
Andra fördelar med FUE-metoden är att kirurgen använder lokala bedövningar som liknar den du får hos tandläkaren. Efter operationen kan du gå hem men ett lätt skyddande förband.

STRIP-metoden
Den vanligaste hårtransplantations metod har genom åren varit STRIP ( FUT). Enligt oss på hartransplantationer.se finns det bara en fördel med detta och det är att det är billigare, om det nu ens är en fördel!
STRIP-metoden går till på så sätt att en hudremsa tas från baksidan av huvudet från givarområdet. Denna delas sedan till små grupper av hårsäckar som placeras i små snitt som görs i de kala områdena (mottagarområde). Denna metod rekommenderas inte till patienter som har lätt att få bredökad ärrbildning. Ingreppet sker i lokalbedövning.

Nackdelar med STRIP-metoden
Metoden innebär vissa konsekvenser för patienten; då kirurgen tar bort en stor remsa hud från bakhuvudet medför det att patienten får ett linjärt ärr i bakhuvudet. Så en kortklippt frisyr är inte att rekommendera efter ett sådant ingrepp.